SCA och Frostheim

Frostheim är en medeltidsförening i Luleå för de som vill uppleva medeltiden istället för att bara läsa om den. Vi brukar säga att vi försöker återskapa de ljusa sidorna av medeltiden, som för oss sträcker sig mellan åren 600-1600 e.kr.

Frostheim är en ideell förening som naturligtvis är partipolitiskt och religiöst obunden. Mer information hittar du på Frostheims webb.

Frostheim är en del i den världsomspännande organisationen SCA - Society for Creative Anachronism.
I Sverige representeras detta av furstendömet Nordmark, vilket motsvarar Sverige, som i sin tur ligger i kungadömet Drachenwald, vilket motsvarar Europa.

Vi har ganska täta kontakter med de övriga områdena i Nordmark, och några av oss dristar sig till och med att resa ännu längre.

Lajv

Lajv, eller levande rollspel, är en form av historieberättande precis som en film eller i en bok. Skillnaden är att under ett lajv är man med och deltar och kan på så vis påverka handlingen, dessutom upplevs berättelsen med fler sinnen.

[ Logga in ]


Copyright © 2004 Medeltidsdagar.se - Kontakt : info@medeltidsdagar.se